آقطی سیاه

2017-04-01

آقطی سیاه (Black elderberry) در ایران به انگور کولی و خمان کبیر معروف است. این درختچه معمولا در کنار جاده ‌ها و حاشیه جنگل ‌ها و […]