با لمس پنجه ی پایتان از مشکل قلبی تان باخبر شوید

در این نوشتار می‌خواهیم روشی ساده به شما آموزش بدهیم که کمک‌تان می‌کند از وضعیت قلب‌تان و مشکل قلبی تان…