انیسون

2018-12-25

بادیان رومی چیست و چه خواصی دارد؟

بادیان رومی یا انیسون نوعی گیاه گلدار است که به خانواده آپیاسه (چتریان) تعلق دارد و بومی جنوب غربی آسیا و منطقه مدیترانه است. خواص بادیان […]
2017-04-01

بادیان و كاهش گرگرفتگی در یائسگی

براساس نتایج حاصل از یک پژوهش، عصاره گیاه دارویی “بادیان” یا “انیسون” در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یائسه موثر است. به گزارش ایسنا؛ این […]