ترشیجات

2018-12-25

عوارض مصرف زیاد و غیراصولی “ترشیجات”

یکی از خوردنیهای موجود سر سفره ایرانیان از زمان های دور تاکنون که جزو جدانشدنی سفره کدبانوهای ایرانی بوده، انواع و اقسام ترشیجات (هفتابیجار ،سیرترشی‌، ترشی […]