باورهای غلط درباره کاهش قندخون با تریاک

یک کارشناس ارشد مشاوره، خطر‌های پرمصرف‌ترین ماده مخدر در کشور را بیان کرد.  این روز‌ها در جامعه مواد مخدر گوناگون…