از هر 200 نفر جمعیت یک نفر به صرع مبتلا است

دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین‌المللی صرع با اشاره به اینکه از هر 200 نفر جمعیت حدودا یکی مبتلا به صرع…