بیشترین علت مرگ‌ومیر ایرانیان در سال ۹۷+نمودار

براساس روند تغییرات رویدادهای حیاتی، بیشترین علت مرگ‌ومیر ایرانیان در سال ۹۷ اعلام شد.براساس آخرین یافته های به دست آمده…