خواص آویشن

2016-02-20

خواص آویشن

2016-02-20

آویشن

آویشن: آویشن گیاهی است علفی، دارای شاخه‌های زیاد و چوبی به ارتفاع تا ۳۰ سانتی متر که در نواحی کوهستانی در بین تخته سنگ و به […]