درمان جوش

2017-12-14

خواص ریشه بابا ادم

نام های محلی و معروف دیگر بابا آدم رأس الجامه – آرگیتوم – آراقیطون – فیل گوش- لوف کبیر – باردان – رأس الطعامه – رأس […]