رنگ مو

2018-01-27

خواص گیاه مورد

برگ مورد متعلق است که یکی از قدیمی ترین درختان که از مهمترین گیاهان دارویی به شمار می رود و از قدیم الایم جهت تقویت مو […]