روغن کرچک

2019-01-08

درمان خانگی برای جلوگیری از ریزش مو و رشد مجدد آن

ریزش مو که آلوپسیا یا طاسی هم نامیده می‌شود مشکلی است که این روزها گریبان گیر خیلی‌ها شده است. در اکثر موارد ریزش مو جزو فرآیند […]
2018-12-22

روغن کرچک: خواص+مضرات

روغن کرچک از فشردن دانه‌ی گیاه کرچک استخراج می‌شود. روغن کرچک نخستین بار در هندوستان و آفریقا تولید شد. از این روغن که حاوی خواص ضد […]