زردی نوزاد

2017-12-18

خواص ترنجبین برای زردی نوزاد

خواص ترنجبین برای نوزاد به شیرابه برگ و ساقه گیاه خارشتر ترنجبین گویند. استفاده از ترنجبین برای نوزادان و درمان زردی و پاکسازی دستگاه گوارش آنها […]
2016-09-05

خواص شیرخشت

شیر خشت به نوعی صمغ اتلاق می شود که طعمی شیرین دارد و رنگ آن زرد است. شیر خشت طبق فرمایشات ابن سینا دارای طبع معتدل […]