سوزش کف پا

2018-12-24

علل و درمان سوزش کف پا

پارستزی یک اصطلاح درمانی است که برای احساس گرما و درد، و نیز احساس سوزن سوزن شدن پا یا مورمور شدن مورد استفاده می شود. این […]