ضدعفونی

2018-04-10

همه چیز درباره ی پنیرک

خوایص پنیرک: پنیرک گیاهی است علفی، به ارتفاع 10 تا 60 سانتی متر و پایا. به صورت خودرو، در بسیاری از نقاط جهان می‌روید و برای […]