ضد اسهال

2017-12-20

خواص پودر انبه

خواص مغز هسته انبه انبه دارای هسته بزرگی است که در وسط آن مغز آن قرار درد که به جای مغز بادام می‌توان از آن در […]