عمل جراحی

2017-04-01

کم کردن تهوع با زنجبیل

حالت تهوع یک مشکل آزار دهنده است. ریشه گیاه زنجبیل می تواند حالت تهوع را بهبود بخشد. چرا زنجبیل تهوع را کم می کند؟ زنجبیل ممکن […]