مادر

2017-04-01

زنجبیل، موثر در کاهش دردهای قاعدگی

نتایج  تحقیقات اخیر نشان می دهد: کپسول زنجبیل در بهبود درد دیسمنوره ی اولیه مانند مفنامیک اسید و ایبوپروفن عمل می کند. به گزارش سرویس پژوهشی […]