نوجوانان

2018-12-26

رژیم غذایی سالم برای نوجوانان دختر و پسر

دوره‌ نوجوانی دوره‌ای بین سنین 10 تا 20 سالگی و پلی است که کودکی را به بزرگ‌سالی وصل می‌کند. در این دوران قطعاً از نظر جسمی […]
2018-12-26

کاهش سن مصرف قلیان در کشور به دلیل کنجکاوی نوجوانان

 مصرف قلیان، به دلایل متفاوتی در سال‌های اخیر شیوع زیادی داشته است و جوانان یکی از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان آن به شمار می‌آیند. هدف این گزارش، بررسی […]