کاهش درد

2019-01-06

با فواید و عوارض بادکش درمانی آشنا شوید

بادکش درمانی یکی از روش های طب مکمل یا طب جایگزین است که مکش ایجادشده توسط فنجان ها در این روش باعث جریان بهتر خون و […]
2017-04-01

گیشنیز و کاهش درد

محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تحقیقات خود دریافتند عصاره آبی گیاه گشنیز، كاهش دردهای حاد و مزمن را در پی دارد. به گزارش ایسنا، این […]