کره زمین

2016-07-05

تبدیل دی اکسید کربن به سنگ

جذب دی اکسید کربن با تزریق آن به درون لایه‌های زیرسطحی جهت جذب آن‌ها به وسیله‌ی سنگ‌های آتشفشانی و تبدیل شدن به دی اکسید کربن جامد […]