کنترل ترشح ادرار

2016-09-05

خواص خرفه

گیاه خرفه ( در زبان انگلیسی Common Purslane ) گیاهی یک ساله می باشد که ارتفاع آن حدود چهل سانتی متر می است. بذر های این […]