به این ۶ دلیل به جای آب سرد آب گرم بنوشید

گرچه انتخاب اکثرمابرای رفع عطش، نوشیدن آب سرد است،اما مزیت‌های سلامتی آب گرم درمقابل آب سردکاملا اثبات شده است.  آب…