راه پیشگیری از سردرد و گیجی بعد از استحمام

حضرت امام رضا(ع) در کتاب طب الرضا به نحوه چگونگی مبتلا نشدن به سر درد بعد از استحمام پرداخته اند….