درمان خانگی آنفلوانزا

افرادی با سیستم ایمنی ضعیف، کودکان،افراد مسن،افرادی که دچار کمبود مواد مغذی هستند ممکن است بیشتر درمعرض ابتلا به آنفلوانزا…