افزایش ریسک زوال عقل در افراد چاق

به گفته محققان اضافه وزن موجب کاهش جریان خون به مغز می شود، به همین دلیل اکسیژن کمی به مغز…