گیاهی که تنها داروی حضرت علی (ع) بوده است

امام رضا (علیه السلام) این گیاه را بسیار مفید میداند و میفرماید : آویشن تنها داروی حضرت امیرالمومنین بوده است…