هرآنچه درباره بلوبری نمی دانید

از میان شما کسی هست که بلوبری تازه و خوشمزه و آبدار را دوست نداشته باشد؟ میوه‌های توتی، خوشمزه و…