نحوه تهیه ی شربت خانگی ضد سرماخوردگی

تخم بالنگو مقوی قلب است، باعث کاهش تپش قلب می شود. مصرف شربت تخم بالنگو مانع بروز سرماخوردگی در افراد…