خواص شگفت انگیز امله

نام های دیگر: آملج، املج، آملا، اونلا، آنوله، حافظ الاعضاء مشخصات: میوه آمله گیاهی است از خوانواده ی Euphorbiaceae، درختچه…