برچسب: تپش قلب

چگونه اضطراب را در زمان امتحانات از خود دور کنیم؟

یک روان شناس گفت: بعضی ویژگی‌های شخصیتی مانند اعتماد به نفس پایین، کمال گرایی می‌تواند زمینه‌ساز اضطراب در زمان امتحان…

Cart
Your cart is currently empty.