برچسب: پروتئین

کاهش مرگ‌ومیر با پروتئین‌های جایگزین گوشت گاو

بررسی‌ها نشان می‌دهد متعادل ساختن مصرف پروتئین با منابع جایگزین می‌تواند از مرگ و میرهای مرتبط با رژیم غذایی بکاهد….

Cart
Your cart is currently empty.