آشنایی با خواص شگفت‌انگیز “پنیر نخل”

در میانه تنه نخل، مغز ترد و شیری‌رنگی وجود دارد که شیرین و گس است که به آن “پنیر نخل”…