دیابتی‌ها گوش به زنگ باشند

یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید قرص گیاهی جدیدی برای دفع سموم مضر بدن شده است.  فعالیت جوانان…