مخلوط لیمو، فلفل و نمک برای این بیماری ها معجزه می کند